Хазартният гигант 888 отчита рязък спад в годишната печалба през 2015 г.

Печалбата преди данъците на 888 Holdings е спаднала с 52% до $32,5 за 2015 г.

Председателят на компанията Брайън Матингли отбеляза като причина за спада данъка върху потреблението във Великобритания, ДДС данъците в страните от Европейския съюз и движенията във валутните курсове.

От друга страна, приходите са се покачили с 2% до $461,8 млн., като голямата част от тези приходи идват от казиното на 888 Holdings, което е допринесло с $238,7 млн. от общата сума.

Покерът е донесъл приходи в размер на $88,5 млн., бингото е генерирало $44 млн., а нововъзникналите оферти (главно включващи услугата за спортни залози на 888) са донесли $41,3 млн.

888 Holdings предоставиха и своите прогнози за хазартната индустрия като цяло. Според техните прогнози, които са направени на база на редица изследвания, глобалните приходи от хазартния сектор в страната ще нараснат от $34,8 млрд. за 2014 г. до $48,6 млрд. през 2018 г.

Прогнозата показва, че спортните залози ще бъдат доминиращ фактор в това развитие – приходите от тях се очаква да се увеличат от $16,7 млрд. през 2014 г. до $22,2 млрд. през 2018 г.

Миналата година беше пълна със събития за 888 Holdings, след като придобиха William Hill и след това пропуснаха да придобият Bwin.Party.